તું ગમે છે

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

તું ગમે છે, રોજ એ કહેવાનું રાખું;
એમ તારાઓ સુંધી ઉડવાનું રાખું!

રોજ બનતી રહે ગઝલ, મારી શમાની;
રોજ પરવાનો બની બળવાનું રાખું.

રાતદિન એને જ જોયા કરું, એ કહે તો;
કામ ધંધો છોડી આ કરવાનું રાખું.

પ્રેમનો પર્વત છે, દરિયો તો નહિ જ;
ચાલ, તો પણ ક્યાંક હું ડૂબવાનું રાખું.

શ્વાસનો કૂવો આ, ખાલી થઈ જવાનો;
જોઉં એને, પાણી ત્યાં ભરવાનું રાખું.

શાયરી ના ફાવે, મારું કોઈ ગજુ નહિ;
તે જે બોલી જાય, એ લખવાનું રાખું.

આ ગઝલને સાવ હલકી ફુલકી જ બનાવવી હતી.
સામાન્ય રીતે પ્રેમને દરિયા સાથે સરખાવવામાં આવે છે, જેથી ‘એ તો આના પ્રેમમાં ડૂબી જ ગયો છે’ એવું કહી શકાય. પણ એ પ્રેમી માટે એવો પણ સમય આવે, કે જાત-જાતની અડચણો સહન કરીને એ તો પાગલ (દીવાનો) જેવો, સાવ એકલો થઈ ગયો હોય, છતાં એણે પ્રેમ છોડ્યો ના હોય તો આપણા પ્રેમીએ હિમાલય સર કર્યો કહેવાય કે નહિ?
પાણી ભરવું એ રૂઢિપ્રયોગનો સામાન્ય અર્થ ઉતરતી કક્ષાના હોવું, સરખામણીમાં નબળાં હોવું એવો થાય છે. પણ જેને પ્રેમ કરીએ છીએ એનાં સમકક્ષ હોવાની કલ્પના પણ ના કરતાં હોઇએ તો આખો શ્વાસનો (આખી જિંદગીનો) કૂવો પાણી જ ભરવાનું આવે!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*