કડી

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

શાંત આંખો પણ ગમે ત્યારે રડી છે,
જિંદગીના ગીતની એ પણ કડી છે.

જોઇ નહિ જ્યારે મેં, સઘળે તો હતી એ;
આ હવા વાદળ બની નજરે ચડી છે.

બાળપણની સ્કૂલ જેવી જિંદગી છે,
ચાલુ થઈ કૉલેજ તો સમજણ પડી છે.

ચાલવામાં ના બન્યો ઠોકર જમાનો,
ત્યારે પોતાની જ ઇચ્છાઓ નડી છે.

બેફિકર છું, જિંદગીના કોયડાથી;
ઊલઝેલા છે એ, જેઓને પડી છે.

સાગરો ઘૂઘવશે, મારા લોચનોના;
તારી આંખોમાંથી ગંગોત્રી જડી છે!

પ્રેમમાં તો ના સફળતાનો મળ્યો સાથ,
કે ના આ નાકામિયાબીઓ લડી છે.

આવે છે ચુપચાપ, નાસી જાય જલદી;
ઓ સમય, પોકારવી તારી છડી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*