વારે વારે આ પડી જવું

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

યાદ આવે છે જે કિસ્સો, એ તો પળભર હોય છે;
જિંદગીભર થાય એની એવી કળતર હોય છે.

બાળને માંબાપ આપે, એ જ ઘડતર હોય છે;
બાકી આ ભણવાનું આજનું ખાક ભણતર હોય છે?

આવે રડું તો જાઉં ડૂબી, આજ સમંદર મહીં;
ભીતરે જે તરફડે એ પ્રાણી જળચર હોય છે.

રાતદિન વૈતરું કરીને રોકડા ભેગા કર્યા;
આખું ખર્ચી નાખ્યું જીવન, એનું વળતર હોય છે.

મહેલ બનતો જાય ઊંચો, મારા સપનાનો પછી;
વારે વારે આ પડી જવું, એ જ ચણતર હોય છે!

આવા દર્દો બસ મળી રહે, તો નથી વાંધો મને;
જ્યારે લખું આવી ગઝલ તો, ઘરમાં અવસર હોય છે!

સદીઓથી ચાલી આવતો કવિતાનો આ પ્રકાર ‘ગઝલ’ હવે ફક્ત પ્રેમ અને શૃંગારની વાતો નથી કરતો. સાંપ્રત સમાજની મુશ્કેલીઓ અને તેના આમ આદમીની વાતો પણ હવે કરે છે. આ ગઝલના છ શેરમાંથી બેમાં આમ વાત કરીને સંતોષ માન્યો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*