તું હસે એ

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×

પ્રેમમાં તારા, અનોખી તાજગી છે, તું હસે એ.
એ શું છે, શૃંગાર છે કે સાદગી છે, તું હસે એ.

આ જુવાની છોને ચાલી, કોઇની ના લઉં મદદ હું;
એ જ તો ઘડપણની મારા, લાકડી છે, તું હસે એ.

બાગમાં ભમરા ઉડે છે, હા, વસંત આવી છે વહેલી;
ખીલી જે ગઇ, ફૂલની એ પાંખડી છે, તું હસે એ.

દર્દનો દુષ્કાળ સઘળે, ટીપું પણ આશાનું દોહ્યલું;
એવા રણમાં એ વરસતી વાદળી છે, તું હસે એ.

રાંક છું, ખાલી છું પૂરો, ના મળે જાગીર, દોલત;
તોય લાગે, આખી દુનિયા આપણી છે, તું હસે એ.

આમ સોનામાં ભળી છે, એવી તો સુગંધ જુઓ;
બોલે છે ગુજરાતી, આ પણ ગામઠી છેઃ તું હસે એ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*