કારણ વગર

કશુંય બનતું નથી, કારણ વગર;
હું ક્યાં પાગલ થયો ડહાપણ વગર.


અરીસો છેવટે, દીધો ધરી;
નથી પડતું આંસુ પાંપણ વગર.


સડકની બાજુમાં રોપી છે એ;
આ તુલસી ઘર વગર, આંગણ વગર.


તપે, તૂટે, બળે પ્રેમી હૃદય;
બને નહિ વાનગી આધણ વગર.


ખૂંદી વળું કેમનું આ મનનું વન;
જે છે, ઇચ્છારૂપી ડાકણ વગર.


ગઝલ પૂરી કરી, હલકો થયો;
બધા જીવે છે ક્યાં, ભારણ વગર?
આધણઃધાન્ય બાફવા માટે ઉકાળવા મૂકેલું પાણી.

આત્મચરિત્ર

મને ભૂલી જવાની ટેવ છે;
એ રીતે જીવવાની ટેવ છે.

ચલાવી લઉં છું આંખોથી બધે;
મને ઓછું હસવાની ટેવ છે.

અલગ રીતિ રીવાજો છે મારા;
મને ક્યાં પૂછવાની ટેવ છે?

આ પૈશાદારને કોઇ ઠગે?
મને ખુદને લૂંટવાની ટેવ છે!

નથી સંગાથ મળતો એટલે;
મને ઘણું દોડવાની ટેવ છે.

મને નિષ્ફળ જમાનો માને છે;
મને થોડું લખવાની ટેવ છે.

આ પરપોટો સમયનો છો ફૂટે;
મને બધું અડકવાની ટેવ છે.